Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Lịch bảo dưỡng định kỳ

Chọn mẫu xe

Để giữ cho xe luôn trong điều kiện hoạt động tốt nhất, Mitsubishi Motors Việt Nam khuyến nghị nên bảo dưỡng xe định kỳ mỗi  5.000km  hoặc  3 tháng sử dụng  tùy theo điều kiện nào đến trước.