Mitsubishi Motors Vietnam

Header

DUNG DỊCH SÚC RỬA ĐỘNG CƠ

Chất tẩy rửa và dung môi đặc biệt của Dung dịch súc rửa động cơ sẽ làm phân rã và loại bỏ căn bẩn bên trong động cơ, khôi phục khả năng khởi động, khả năng tăng tốc, giảm tiếng ồn, ổn định tốc độ cầm chừng của động cơ.

DUNG DỊCH SÚC RỬA ĐỘNG CƠ