Mitsubishi Motors Vietnam

Header

DUNG DỊCH VỆ SINH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU XĂNG

Giữ sạch hệ thống nhiên liệu, giúp động cơ hoạt động ổn định ở chế độ cầm chừng, ngăn ngừa hiện tượng kích nổ, phục hồi khả năng tăng tốc và công suất động cơ, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu.

DUNG DỊCH VỆ SINH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU XĂNG