Mitsubishi Motors Vietnam

Header

NHỚT TRỢ LỰC LÁI

Nhớt trợ lực lái có nhiệm vụ truyền động, hỗ trợ vô lăng trong quá trình đánh lái nhẹ nhàng hơn.

NHỚT TRỢ LỰC LÁI