Mitsubishi Motors Vietnam

Header

XÍCH CAM 

Xích cam là một bộ phận nằm trong động cơ có nhiệm vụ truyền động để trục cam và trục khuỷu làm việc đồng bộ với nhau, giúp cho các chi tiết trong động cơ hoạt động nhịp nhàng và chính xác.

XÍCH CAM